Album CD

Gōng fū

功夫

21/12/2005 2005-12-21
Jang Nara

Tracklist

# Title Artist
01 Dùi bù qí bó aì ní (Sorry, I don't love you)
对不起不爱你 (Sorry, I don't love you)
Jang Nara
02 Gōng fū
功夫
Jang Nara
03 Aì shàng nǐ qúan bù (Loving all of you)
爱上你全部 (Loving all of you)
Jang Nara
04 Wò yào nì chóng bài
我要你崇拜
Jang Nara
05 Mèng fēi xíang
梦飞翔
Jang Nara
06 Everyday
Jang Nara
07 Wēi xǐan lìan rén
危险恋人
Jang Nara
08 Tīan bīan
天边
Jang Nara
09 Chū hū yì lìao
出乎预料
Jang Nara
10 Fán zhè nè
烦着呢
Jang Nara
ADVERTISEMENT

Related Artists

ADVERTISEMENT