Album CD

Boyish Story

06/06/2001 2001-06-06
Baby V.O.X.

Tracklist

# Title Artist
01 Intro
Baby V.O.X.
02 Game Over
Baby V.O.X.
03 Inhyeong
인형
Baby V.O.X.
04 Nae Sarang Igireul
내 사랑이기를
Baby V.O.X.
05 Cut
Baby V.O.X.
06 Lucky 7
Baby V.O.X.
07 Budi
부디
Baby V.O.X.
08 Kakkai
가까이
Baby V.O.X.
09 Come To Me
Baby V.O.X.
10 To.Angel
Baby V.O.X.
11 Puzzle
Baby V.O.X.
12 The One
Baby V.O.X.
13 Go Go, No No, So So
Baby V.O.X.
14 Mahjimahk Suhnmool
마지막 선물
Baby V.O.X.
15 Outro
Baby V.O.X.
ADVERTISEMENT

Related Artists

Baby V.O.X. © DR Music
Baby V.O.X.
ADVERTISEMENT