Aktiivinen 2009

G-Dragon

지드래곤

Kwon Ji Yong, G.D
Julkaisupäivä Nimike Esittäjä
One of a Kind (Gold Edition)
Minialbumi CD 2012-09-20 2012-09-20
G-Dragon
One of a Kind (Bronze Edition)
Minialbumi CD 2012-09-20 2012-09-20
G-Dragon
One of a Kind
Minialbumi Digitaalinen julkaisu 2012-09-15 2012-09-15
G-Dragon
That XX
Single CD 2012-09-01 2012-09-01
G-Dragon
Shine a Light
Albumi Digitaalinen julkaisu 2010-03-03 2010-03-03
G-Dragon
Sonyeoniyeo
Single Digitaalinen julkaisu 2009-11-09 2009-11-09
G-Dragon
Butterfly
Single Digitaalinen julkaisu 2009-10-23 2009-10-23
G-Dragon
Breathe
Single Digitaalinen julkaisu 2009-09-21 2009-09-21
G-Dragon
Heartbreaker
Single Digitaalinen julkaisu 2009-08-19 2009-08-19
G-Dragon
Heartbreaker
Albumi CD 2009-08-18 2009-08-18
G-Dragon
MAINOS

MAINOS