Lançamentos - Arquivos (2008/07)

  Título Artista
Regarding All the Sadness of the World
Álbum CD 2008-07-00 2008-07-00
Oathean
Music Clip Vol,1
PVs DVD 2008-07-02 2008-07-02
SS501
1.5 Vivid Summer Edition (1st Amaranth Repackage Album)
Álbum CD 2008-07-03 2008-07-03
Davichi
Gift for Him
Single Lançamento digital 2008-07-03 2008-07-03
Hwang Bo
Noise On Fire
Álbum CD 2008-07-03 2008-07-03
Galaxy Express
OK, I'm Ready
Mini-álbum CD 2008-07-03 2008-07-03
Oh Jong Hyuk
PAPARAZZI
Mini-álbum CD 2008-07-03 2008-07-03
AJOO
Nostalgia
Álbum CD 2008-07-04 2008-07-04
Yozoh
Vol 9 (White Edition)
Álbum CD 2008-07-04 2008-07-04
Shinhwa
Color Purple
Single CD 2008-07-06 2008-07-06
Shin Hyesung
2 Jip
Álbum CD 2008-07-09 2008-07-09
Baby V.O.X. Re.V
U/TWINS
Single CD 2008-07-09 2008-07-09
Super Junior
U/TWINS
Single CD + DVD 2008-07-09 2008-07-09
Super Junior
Sunshine On Summer Time
Single Lançamento digital 2008-07-10 2008-07-10
Choi Jung Won
Road Movie
Álbum CD 2008-07-12 2008-07-12
ZIA
Doushite kimi o suki ni natte shimattan darou?
Single CD + DVD 2008-07-16 2008-07-16
Dong Bang Shin Ki
Doushite kimi o suki ni natte shimattan darou?
Single CD 2008-07-16 2008-07-16
Dong Bang Shin Ki
It's Hyorish
Álbum CD 2008-07-16 2008-07-16
Lee Hyori
It's Hyorish [Limited Edition]
Álbum CD 2008-07-17 2008-07-17
Lee Hyori
Road
Single Lançamento digital 2008-07-17 2008-07-17
GUYZ
Urban Explorer
Single CD 2008-07-17 2008-07-17
PIA
Death Bell OST
Single Lançamento digital 2008-07-18 2008-07-18
Nam Gyu Ri
sg WANNA BE+ New Year Concert 2008 MY WAY
Show DVD 2008-07-18 2008-07-18
SG Wannabe
A WEEK HOLIDAY: Camping
Art Book Livro 2008-07-19 2008-07-19
Dong Bang Shin Ki
A WEEK HOLIDAY: It's Stylish
Art Book Livro 2008-07-19 2008-07-19
Dong Bang Shin Ki
Like A Movie
Álbum CD 2008-07-20 2008-07-20
GUYZ
2AM First Single Album
Single CD 2008-07-21 2008-07-21
2AM
Stand Up People
Single CD 2008-07-23 2008-07-23
Cheon Sang Ji Hee The Grace
Stand Up People
Single CD + DVD 2008-07-23 2008-07-23
Cheon Sang Ji Hee The Grace
Neo ui Document
Álbum CD 2008-07-24 2008-07-24
Han Hee Jung
ANúNCIO