Kulttuuriartikkeli

Kirjaesittelyssä Euny Hongin Nunchi – Intuitiota ja tilannetajua korealaisittain

29.04.2020 2020-04-29 10:15:00 KoME Kirjoittaja: Julia Copyeditor: Anu

Kirjaesittelyssä Euny Hongin Nunchi – Intuitiota ja tilannetajua korealaisittain

Hongin kirja antaa neuvoja arkipäivän tilanteisiin.


© Julia Valtonen
Nunchi - Intuitiota ja tilannetajua korealaisittain on 211-sivuinen kirja, joka kertoo mitä nunchi on ja miten sitä voi hyödyntää arkipäivän tilanteissa. Kirjan kirjoittanut Euny Hong painottaa nunchin olevan jotain mitä kuka tahansa voi oppia. Hän jakaa samalla oman tarinansa siitä, miten nunchi auttoi häntä selviytymään omassa nuoruudessaan.

Tässä kirjassa nunchia havainnollistetaan esimerkkien kautta, minkä lisäksi lukija saa kurkistaa Etelä-Korean historiaan ja paikalliseen kulttuuriin. Kirjassaan Hong kuvailee nunchin olevan korealainen supervoima, joka auttaa tekemään viisaita valintoja niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Hän kertoo sen olevan jotain, mitä korealaisille opetetaan jo lapsena, osana hyödyllisiä selviytymiskeinoja.

Suomennetun version ulkonäkö poikkeaa hieman englanninkielisestä, vaikkakin tyylin konsepti näyttäisi pysyneen pääpiirteittäin samana. Värimaailmaltaan hillitympi suomennos antaa mielestäni rauhallisen ja vakuuttavan mielikuvan sisällöstä, minkä vuoksi sen saattaisi valita hyllystä jo pelkän kannen perusteella. Valitettavasti sisältö ei ollut yhtä vakuuttavaa kuin mitä sen perusteella olisi voinut olettaa. Vaikka kirja sisältää monia viisaita sanoja, on se jokseenkin hieman länsimaista ajatusmaailmaa väheksyvä. Toisinaan sille on syytäkin, kun taas välillä tuntuu, että kirjoittaja on itse nähnyt länsimaisesta kulttuurista ainoastaan pienen ripauksen, joka pitää paikkansa vain vähemmistön kohdalla. Tämä on mielenkiintoinen tunne, sillä Hong ei ole asunut koko elämäänsä Koreassa, vaan muutti sinne nuorena vanhempiensa mukana. Tämän lisäksi hän koki olevansa siellä kiusattu länsimaisten tapojensa takia.


Toisinaan koin kirjan olevan hieman vaikeaa luettavaa sen lokeroivan sisällön vuoksi, vaikka se omalla tavallaan avaakin hyvin tilannetajun tärkeyttä ja tarjoaa hyviä esimerkkejä huonosta tilannetajusta. Siihen en osaa vastata, onko Hongin kertomus nunchista ihan sitä miten se Koreassa yleisesti ymmärretään, sillä netistä löytyneiden kommenttien perusteella moni lukija vaikutti pitävän sisältöä harhaanjohtavana, kun taas suurin osa kriitikoista on ylistänyt teosta silmiä avaavana oppaana. Eräs lukija Amazonin kommenttikentässä toteaa, ettei nunchi ole lähelläkään empaattista tilannetajua, vaan enemmänkin perustelu kiusaamiselle ja sosiaaliselle erottelulle. Nunchin historiasta suuremmin tietämättä en voi kommentoida sitä kuinka paikkaansa pitävää teksti tai kyseiset kommentit olivat, joten päätin ottaa yhteyttä kahteen korealaiseen ystävääni ja kysyä miten he korealaisena kokevat nunchin.

Toinen heistä vastasi seuraavasti: "Nunchi tai tarkemmin sanottuna noonchi (눈치) on syy miksi koen oloni epämukavaksi sosiaalisissa tilanteissa. Joudumme joka tilanteessa arvaamaan mitä meiltä tahdotaan, ilman että kukaan kertoo. Kotiin en uskalla lähteä, koska pomo saattaa suuttua. Se on hyvin stressaavaa.

Koreassa ei ole öljyä tai muita luonnonvaroja ja siksi joudumme turvautumaan puhtaasti ihmisiin. Opiskelemme ja teemme töitä ahkerasti ja koen että noonchi aiheuttaa vain lisää paineita." - Ikä 26 v.

Kun taas toinen sanoi: "Se on vain nimi tilannetajulle. Ei mitään sen kummempaa." - Ikä 30 v.

Vaikuttaa siis siltä, että jopa korealaiset itse kokevat nunchin eri tavoilla. Ehkä tämä kuuluu siihen termistön kategoriaan, mitä ihmiset käyttävät niin kuin se on heille opetettu. Hongin näkemys aiheesta on mielenkiintoinen ja taatusti keskustelua herättävä, mutta aina kaikkia teoksia lukiessa on hyvä pitää mukana terve kyseenalaistaminen.

Sekavan sisällöstä teki se, miten yhdessä hetkessä puhuttiin nunchista asiana, joka auttaa elämään parasta mahdollista elämää, kun taas toisessa puhuttiin siitä, miten huonosta nunchista kärsivät ihmiset ovat tyhmiä ja kuinka heistä kukaan ei pidä. Toki hyvä tilannetaju ja pelisilmä helpottaa elämää etenkin työympäristössä, mutta jos sen ottaisi yhtä vakavasti kuin kirjassa kehotettiin, saattaisi se mielestäni vain tehdä elämästä entistä raskaampaa, kun joutuisi jatkuvasti miettimään mitä muut ajattelevat jos nyt vähänkin mokaa. Toisaalta Hong tuo hyvin esille sen, miten tilannetajulla voi helpottaa myös muiden elämää, kun osaa lukea ympärillä olevaa ilmapiiriä ja keskittyä muiden tunteisiin. Tässä onnistuakseen hän kehottaa tyhjentämään mielen turhista ennakkoluuloista ennen tilanteeseen astumista.

"Kun mielesi on täynnä ihmisiin ja tilanteisiin liittyviä oletuksia, sinun on vaikeaa nähdä asioita suoraan edessäsi ja käyttäytyä asianmukaisella tavalla." - Euny Hong

On hyvin vaikea sanoa suosittelisinko kirjaa niin sanottuna oppaana vai en, sillä vaikka se sisältää lukuisia hyviä neuvoja, koen myös osan niistä olevan jokseenkin haitallisia. Kannustaisin ihmisiä mieluummin oppimaan keskustelun kautta ja välttämään jatkuvaa rivienvälistä lukemista. Toisaalta arvostan vahvasti, miten hän uskalsi tuoda esille omia virheitään ja pyrkii löytämään keinoja välttää muiden tahatonta loukkaamista. Ehkä on parasta jättää sisällön hyödyllisyys jokaisen oman tulkinnan ja valinnan varaan sekä kehottaa lukemaan se yleissivistyksen nimissä.
MAINOS
MAINOS